Tom de Boer
"Mijn droom is om mensen door middel van reizen bij Europa te betrekken."
Home
Eng
Ned
Reisideeën
en -contacten

Links
E-mail

Aan de hand van jouw hoofdstad of regio

Basis
De Blauwe Vlag maakt originele basisprogramma’s die de Europese hoofdsteden en regio’s op eigen wijze belichten. Je kiest daaruit jouw hoofdstad of regio.

Hoofdstad of regio én Europa in beeld
Het door jou gekozen programma leidt je vanuit verschillende invalshoeken door verleden en heden van betreffende hoofdstad of regio in Europees verband. Het brengt jouw bestemming én Europa, het grotere geheel, treffend en samenhangend in beeld.

Verschillende invalshoeken
Je leert zowel de hoofdstad of regio van jouw keuze als Europa van alle kanten kennen. Het geeft je inzicht in veranderingen in maatschappij, bestuur en economie, politieke geschiedenis en ontwikkeling van natuur, landschap, wetenschap, bouw/techniek, kunst en cultuur.

Gaandeweg ervaren en ontdekken
Gaandeweg ga je de Europese hoofdstad of regio van jouw keuze echt begrijpen in z’n Europese context. Je ervaart en ontdekt de geschiedenis en mogelijkheden van Europa en Europese samenwerking. Je raakt geïnspireerd door Europa.

Je gaat goed voorbereid en hecht op pad

Voorbereidingsdag
Na je inschrijving volgen eerst een kennismaking en een voorbereidingsdag. De Blauwe Vlag spitst het programma toe op de deelnemersgroep en maakt een offerte en reisplan op maat. Dat bespreken we. We leggen accenten.

Eigen bijdragen
Iedere deelnemer kiest een programmaonderdeel/activiteit uit om zelf of samen met anderen verder voor te bereiden en te organiseren. Bij het maken van afspraken hierover letten we op persoonlijke achtergronden en interesses. Wie doet graag wat, is waar goed in, weet veel waarvan? Zo krijgen creativiteit, interactie en samenspel vorm en raken jij en je reisgenoten betrokken bij de reis en elkaar.

Lokale ontmoetingen
Ook maken we afspraken over te leggen contacten voor inspirerende ontmoetingen met lokale mensen. Door daarmee samen te werken gaan de veelzijdige geschiedenis en cultuur van de te bezoeken stad of regio en Europa voor je leven en tot de verbeelding spreken.

De rol van de Blauwe Vlag
De Blauwe Vlag maakt het eigen programma op maat voor en met jouw reisgroep, en initieert, organiseert en leidt de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de reis.

Je krijgt inzicht in de praktijk

Vooruit en terug blikken
Tijdens de reis blikken we dagelijks vooruit en terug. We bespreken het programma, de samenwerking, eigen bijdragen, ontmoetingen, en verleden, heden en toekomst van Europa. We delen  opgedane ervaringen, inzichten en inspiratie.

Evaluatie en verslag
Terug in Nederland volgt een afsluitende evaluatiedag om ieders ervaringen, inzichten en inspiratie nog een keer uit te wisselen en op een rij te zetten. We maken een verslag voor de website met foto’s en bijdragen van alle deelnemers.

Geïnspireerd door Europa én elkaar
Door het creatieve samenspel ervaar en ontdek je ook de mogelijkheden van samenwerking en elkaar. Je raakt geïnspireerd door Europa, en ook door elkaar.

Resultaat van samenspel
De uiteindelijke reis is net als Europa het resultaat van samenspel waaraan alle ‘deelnemers’ bijdragen.

Creatief samenspel
Reisprogramma's
Reisverslagen en foto's