Tom de Boer
"Mijn droom is om mensen door middel van reizen bij Europa te betrekken."
Home
Eng
Ned

Eigen benadering

De Blauwe Vlag benadert de Europese hoofdsteden en regio’s op eigen wijze. Welke hoofdstad of regio en reisduur je ook kiest, het originele basisprogramma van de Blauwe Vlag geeft je zicht op alle aspecten van ontstaan en ontwikkeling van jouw bestemming in de Europese context. Eerst in grote lijnen en vervolgens vanuit specifieke invalshoeken. Het basisprogramma geeft je reis achtergrond, samenhang en duiding.

De basisindeling van je reis

Deel 1: Verandering maatschappij/bestuur/economie
Je volgt eerst de sporen van ontstaan en ontwikkeling van hoofdstad of regio van je keuze, van de Romeinse tijd (of het ontstaan) tot nu, in Europees verband. Je raakt verwonderd over de grote veranderingen in maatschappij, bestuur en economie met tijden van bloei en neergang, lokaal en Europees. Je wordt je bewust van de krachten die daarbij een rol spelen en hebben geleid tot bewegingen als kerstening, Reformatie, Contrareformatie en Verlichting. Je krijgt besef van hoe het in verschillende periodes zat of – in het huidige Europa - zit met de vrijheid van de een (de ene groep) ten opzichte van de ander(e). Wat is vrijheid en wat is democratie eigenlijk en wat is daarvoor nodig?

Deel 2: Politieke geschiedenis
Vervolgens maak je nader kennis met spelbepalers in de Europese politieke geschiedenis en de invloed die ze hebben gehad, bezien vanuit hoofdstad of regio van jouw keuze en in Europees perspectief. Vaak was het oorlog, soms vrede. Wat was bepalend? Wat heeft het opgeleverd? Duidelijk wordt dat iedereen altijd zijn eigen beeld van de geschiedenis had of maakte, van wie helden, daders of slachtoffers waren. Soms had dit kleine, soms grote gevolgen. Wat is eigenlijk nodig voor gelijkwaardige samenwerking zonder overheersing en oorlog?

Reisideeën
en -contacten

Links
E-mail

Deel 3: Natuur en Landschap
Je krijgt een inspirerend beeld van de ontwikkeling van parken en landschappen in de door jou gekozen hoofdstad of regio in Europees verband, en hoe die in verschillende tijden werden beleefd in de relatie tussen mens en natuur. In de ontwikkeling van steden, parken en landgoederen en de beleving van landschappen en natuur hebben Europese steden en regio’s elkaar altijd sterk beïnvloed.

Deel 4: De hoofdstad/regio als Europees cultuur- en vernieuwingscentrum
Je krijgt zicht op de ontwikkeling van wetenschap, techniek en kunst in Europees verband aan de hand van vernieuwende bijdragen uit verschillende periodes, te zien in de door jou te bezoeken hoofdstad of regio. De werelden van kunst en techniek en wetenschap hebben altijd een hoge mate van uitwisseling gekend. Ze hebben daardoor sterk bijgedragen aan de Europese cultuur. De vernieuwende bijdragen, die je in iedere Europese hoofdstad en regio kunt zien, getuigen steeds van eigenheid, verbeelding, lef en vermogen tot doorzetten in het belang van allen. Inspirerend.

Deel 5: Multiculturele wereldstad/regio
Je eindigt met een tocht langs verschillende woonkernen, wijken en bevolkingsgroepen. In iedere Europese hoofdstad of regio kun je zo de grootheid en diversiteit van de wereld ervaren.

Onderwerpen en invalshoeken
Reisprogramma's
Reisverslagen en foto's