Tom de Boer
"Mijn droom is om mensen door middel van reizen bij Europa te betrekken."
Home
Eng
Ned
Reisideeën
en -contacten

Links
E-mail

Visie
Reizen verruimt de blik en inspireert tot verandering. Dat is de essentie van reizen. Europa is met een uniek proces van samenwerking een nieuwe weg ingeslagen. Open grenzen bieden ongekende nieuwe mogelijkheden, maar vragen ook om acceptatie van verschillen. De droom van Europa vraagt om grensoverschrijdende ontmoetingen, uitwisseling en gezamenlijke ervaringen.

In de Blauwe Vlag komen de essentie van reizen en de droom van Europa bij elkaar. De interactieve reizen naar de Europese hoofdsteden en regio’s zijn bij uitstek een middel om mensen elkaar te laten ontmoeten en verschillen te relativeren, ze bij Europa en elkaar te betrekken, en te inspireren tot positieve verandering en nieuwe samenwerking.

De man achter de blauwe vlag
De Blauwe Vlag is een initiatief van Tom de Boer, geboren in 1967.  hij is afgestudeerd jurist en bestuurskundige en gediplomeerd reisleider. Hij weet mensen onder wisselende omstandigheden te inspireren en te verbinden in het vormgeven en tot stand brengen van iets nieuws op basis van visie, creativiteit en samenwerking.

Tom de Boer:
“Ik woon met mijn gezin in Dordrecht, lees veel, ga graag naar de film en doe aan bergsport / klimmen, yoga, wandelen en fietsen.”
“Ik houd ervan om met mensen iets te ondernemen. Voor mij komen in de Blauwe Vlag de essentie van reizen, de droom van Europa en mijn ervaringen bij elkaar. Mijn droom is om met de Blauwe Vlag mensen door heel Europa van onderop meer bij Europa en elkaar te betrekken. Om de droom van Europa te realiseren door te reizen”
“Ik reis graag en heb veel gereisd. Als jongetje was ik al gek op atlassen en boeken over andere landen. Ik tekende Afrika en Thailand en ging er later ook zelf naar toe. Thuis en op vakantie zocht ik altijd de randen op van de wereld om me heen om die zelf te ontdekken. Later bleef ik dat doen en ging ik zelf reizen voorbereiden, organiseren en maken. Zo heb ik vele landen en gebieden op vele manieren leren kennen, in Europa, Afrika en Azië.”

Mensen die de Blauwe Vlag geïnspireerd hebben

Jean Monnet, vader van Europa
Een groot deel van zijn leven woonde en werkte Jean Monnet op het platteland buiten Parijs. Huis en omgeving weerspiegelen zijn aard: rustig, gastvrij, natuurlijk, prettig. Als zoon van een cognac-handelaar die al op 16-jarige leeftijd in het bedrijf van zijn vader ging werken ontdekte hij al vroeg hoe groot en divers de wereld is. Hij vergat nooit de raad van zijn vader: neem geen boeken mee, want geen mens kan voor jou denken, praat met de mensen en kijk zelf, en besteed aandacht aan de mensen om je heen. Zijn reizen naar ondermeer China en Amerika en ook de natuur waren blijvende inspiratiebronnen voor Jean Monnet en bezorgden hem al vroeg een belangrijk internationaal netwerk van contacten. Later ging hij diverse functies bekleden voor de Franse overheid, vooral op het vlak van internationale (handels)betrekkingen. Zijn leven lang zou hij op eigen wijze en onvermoeibaar streven naar eenheid en vrijheid, in het belang van de gemeenschap van mensen en van een ieder: de mogelijkheid tot groei en bloei van ieders creativiteit. Hij zag dat dit alleen mogelijk was door nieuwe vormen van samenwerking zonder overheersing. Hierbij zocht hij steevast naar praktische oplossingen: geheel nieuwe vormen van geallieerde samenwerking in de beide wereldoorlogen, en geheel nieuwe vormen van werkbare Europese samenwerking na WO II. Hij had geleerd van zijn ervaring bij de Volkenbond, de voorganger van de VN. 

Met zijn werk voor de Europese Gemeenschappen, later de EU, schiep hij de visie en de voorwaarden voor gelijkwaardige samenwerking op basis van recht in plaats van macht.

Geert Mak met “In Europa”
Met “In Europa” laat Geert Mak op aansprekende wijze zien hoe iedereen zijn eigen beeld heeft - of maakt - van de geschiedenis en hoe dit - op zichzelf geen probleem – uit de hand kan lopen als één (waan)beeld van één groep tot dé waarheid wordt verheven. Zijn pleidooi voor een soort Europees koffiehuis waar Europeanen elkaar hun (levens)geschiedenis vertellen is de Blauwe Vlag uit het hart gegrepen. De interactieve reizen van de Blauwe Vlag zijn een praktische en inspirerende manier om zo’n ‘Europees koffiehuis’ vorm en inhoud te geven.

Oorsprong en achtergronden
Reisprogramma's
Reisverslagen en foto's