Tom de Boer
"Mijn droom is om mensen door middel van reizen bij Europa te betrekken."
Home
Eng
Ned
Voorbeeldreis eeuwig Rome
bakermat van Europa
Reisideeën
en -contacten

Links
E-mail
Reisprogramma's
Reisverslagen en foto's

Samen en actief de veelzijdigheid en ‘samen-werking’ van Europa en de groep ontdekken aan de hand van Rome
Met diverse verblijfsmogelijkheden

Uitgebreid Basisprogramma
7 + 2 – daagse reis

Voorbereidingsdag Nederland

  • Presentatie basisprogramma

  • Uitwisseling achtergronden, hobby’s/interesses en reiswensen

  • Leggen van accenten, vaststellen definitieve programma

  • Bepalen eigen creatieve bijdragen, gekoppeld aan programma-onderdelen

  • Afspraken over te leggen contacten voor inspirerende lokale ontmoetingen gekoppeld aan programma-onderdelen

7-daagse reis

Aankomstdag Rome

Dag 1 Inspirerend op weg door Europa in Rome (veranderingen maatschappij, bestuur, economie)

Ontstaan en ontwikkeling van Rome en Italië in Europees verband van de oudheid tot nu: Via Appia Antica, Terme di Caracalla, Capitool en musea, Campo dei Fiori/Bruno, Palazzo del Cancelleria, Piazza Pasquino/pratende beeld, Piazza Navona, Vredesaltaar en Mausoleum van Augustus, Piazza del Popolo, Auditorium Parco della Musica

Dag 2 De grandeur van Rome (politieke geschiedenis)

Ceasar, Paus Gregorius de Grote, Cola di Rienzo, Paulus III/Ignatius Loyola, recente pausen, Mussolini en ‘republikeins Europees Italië van o.a Craxi, Prodi en Berlusconi’ als spelbepalers in de Europese politieke geschiedenis met bezoeken aan Colloseum, ‘sporen van Ceasar’/Forum Romanum en keizerlijke fora, EUR, Vaticaan/Borgo en Pauselijke sporen in combinatie met Joodse Getto, sporen van het vroege christendom in Trastevere en sporen van dissident Bruno en rebel Christina van Zweden, Museum Nazionale Romano Palazzo Altemps en Quirinale

Dag 3 Het platteland van Rome (natuur en landschap)
Dag 3

De relatie tussen mens en natuur aan de hand van landschappen en parken in en rond Rome met bezoeken aan: Castelli Romani, wandeling van Garibaldi monument in trastevere-park via Orto Botanico, Volkswijk Trastevere naar Parco Savello en Rozentuin in Aventino

Het uitgebreide basisprogramma van deze voorbeeldreis met informatie en achtergronden kun hier downloaden. Belangstellenden kunnen daarnaast nog gratis een informatiepakket aanvragen en verkrijgen. Hier vind je een verkort overzicht van de bezoeken en activiteiten die de leidraad vormen voor de ontdekkingstocht.

Dag 4 Rome avant-garde (wetenschap en bouw/techniek, kunst)

Rome als Europees cultuurcentrum van vernieuwing en vooruitgang in bouw, techniek en kunsten: Pantheon, sporen van Borromini vs. Bernini, Caravaggio en Mama Roma/Anna Magnani in en rond het Centro Storico, Museo e Galleria Borghese, Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Dag 5 Roma internazionale (cultuur)

Ontdekkingstocht en stadswandeling langs cultuur en dagelijks leven van verschillende groepen in diverse wijken: Testaccio, Aventino, Joodse Getto, Monti, omgeving Termini, Porta Pia, Salario, Villa Torlanio, Nomentano

Vertrekdag

Evaluatiedag Nederland

  • Terugblik met foto’s
  • Uitwisseling persoonlijke ervaringen en inzichten
  • Bespreking samenwerking
  • Gedachten die zijn opgekomen/opkomen over eigen toekomst, toekomst Rome/eigen stad/ander steden, toekomst Italië/Nederland/andere landen, toekomst Europa en rol van Europa in de wereld
  • Woord van dank en attentie voor de deelnemers

Inschrijving en deelname conform algemene voorwaarden Stichting de Blauwe Vlag. De beschreven reis is een voorbeeld van een uitgewerkte reis. Daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Op basis van het eigen concept en de eigen methode maakt Stichting de Blauwe Vlag reizen op maat voor diverse doelgroepen.

Klik hier om het volledige programma te downloaden